Γενικοί Όροι Χρήσης

Οι γενικοί όροι χρήσης της BR Healthcare Research UG (haftungsbeschränkt), Kaiser-Wilhelm-Ring 3-5, 50672 Köln, για τη διαδικτυακή πύλη www.medbook.online (εφεξής "Medbook").

Εισαγωγικό σημείωμα

Το Medbook προσφέρει σε όλους τους χρήστες του διαδικτύου την ευκαιρία να έχουν πρόσβαση στα περιεχόμενά του, χωρίς χρεώσεις ή λοιπές υποχρεώσεις. Για αυτή την χρήση, ισχύουν οι παρόντες όροι (Γενικοί Όροι Χρήσης).

Για τους χρήστες ή επαγγελματίες υγείας που έχουν εγγραφεί στο Medbook, ισχύουν οι Όροι και Προϋποθέσεις για εγγεγραμμένους χρήστες, στους οποίους μπορείτε να έχετε πρόσβαση εδώ.

Για τους επαγγελματίες υγείας με αναβαθμισμένο λογαριασμό, ισχύουν επιπλέον όροι και προϋποθέσεις, στους οποίους μπορείτε να έχετε πρόσβαση εδώ.


1. Ισχύς

Οι παρόντες ισχύουν κατά τη χρήση της παρούσας έκδοσης της διαδικτυακής πύλης.


2. Λειτουργία

Το medbook.online καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της πλατφόρμας, αλλά δεν είναι υπεύθυνο για την αδιάκοπη λειτουργία ή πρόσβαση της και, ειδικότερα, δεν είναι υπεύθυνο για τεχνικές καθυστερήσεις, διακοπές ή αστοχίες.


3. Περιεχόμενο Medbook

Το Medbook είναι πάροχος υπηρεσιών κατά την έννοια του άρθρου 7 παρ.1 του TMG και είναι υπεύθυνο για το περιεχόμενό του, σύμφωνα με το κείμενο νομικό πλαίσιο και στα πλαίσια του σκοπού του. To Medbook δημιούργησε αυτό το περιεχόμενο με κάθε καλή πρόθεση, αλλά δεν εγγυάται την ακρίβεια, την πληρότητα, την επικαιρoτητά ή τη νομιμότητά του.


4. Περιεχόμενο τρίτων μερών

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 έως 10 του TMG, το Medbook δεν είναι υποχρεωμένο ούτε είναι σε θέση να εξετάσει και / ή να ελέγξει διεξοδικά τη νομιμότητα του περιεχομένου που ανεβάζουν ή δημοσιεύουν τρίτοι και να διερευνά περιστάσεις που σχετίζονται με παράνομη δραστηριότητα. Αυτό ισχύει και για τους εξωτερικούς συνδέσμους (links) που δημοσιεύουν τρίτοι. Το Medbook δεν υιοθετεί αυτά τα περιεχόμενα ως δικά του.


5. Γνώση παραβάσεων

Σε περίπτωση ειδοποίησης του Medbook για περιεχόμενο που ελέγχεται από την κείμενη νομοθεσία ή για πιθανή παράβαση του νόμου, το σχετικό περιεχόμενο θα αποσυρθεί αμέσως μόλις ληφθεί σχετική γνώση, ως αντικείμενο περαιτέρω ενδελεχούς επανεξέτασης. Για τον σκοπό αυτό, το Medbook διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει προσωρινά ή / και να καταργήσει οριστικά περιεχόμενο δημοσιευμένο από τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών συνδέσμων (links). Το Medbook είναι υπεύθυνο για το περιεχόμενο τρίτων, κατά την έννοια των άρθρων 8 έως 10 του TMG, μόνο από τη στιγμή που λαμβάνει ενημέρωση για περιεχόμενο που συνιστά συγκεκριμένη παράβαση ή παράνομη ενέργεια, και επιλέξει να μην ακολουθήσει την ανωτέρω διαδικασία. Επιπροσθέτως, για την εξυπηρέτηση του ίδιου σκοπού, το Medbook παρέχει μια διακριτή λειτουργία μέσω της οποίας μπορεί να γίνεται αναφορά περιεχομένου που έχει δημοσιευθεί από τρίτους, από χρήστες και επισκέπτες.


6. Σύνδεσμοι (Links)

Το Medbook δεν επηρεάζει τον σχεδιασμό ή / και το περιεχόμενο από εξωτερικές πηγές στο διαδίκτυο και δεν υποχρεούται, ούτε είναι σε θέση να τις ελέγχει σε συνεχή βάση.


7. Λειτουργία σχολιασμού

α) Γενικά

Το Medbook παρέχει τη δυνατότητα του, κατά περίπτωση, ελεύθερου σχολιασμού στους επισκέπτες και χρήστες της σελίδας. Το Medbook διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί ή να τροποποιεί σχόλια σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Οι χρήστες δεν έχουν απόλυτα δικαιώματα ως προς την εξάσκηση της λειτουργίας του σχολιασμού.


β) Ευθύνη των χρηστών

Την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο του σχολίου φέρει ο χρήστης που το συντάσσει και το αναρτά. Οι χρήστες του Medbook αναλαμβάνουν την ευθύνη να ενεργούν σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με το κείμενο νομικό πλαίσιο. Πιο συγκεκριμένα, για τη διασφάλιση ότι τα σχόλια που δημοσιεύονται δεν παραβιάζουν δικαιώματα τρίτων (π.χ. πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικού σήματος, προσωπικών δεδομένων). Για παράδειγμα, η συμπερίληψη περιεχομένου που παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας απαγορεύεται αυστηρώς, εφόσον ο χρήστης δεν έχει εξασφαλίσει τα σχετικά δικαιώματα χρήσης από τον κάτοχο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Επιπροσθέτως, οι χρήστες πρέπει να διασφαλίσουν ειδικά ότι δε δημοσιεύουν ή κάνουν προσβάσιμο περιεχόμενο που απαγορεύεται από τον Αστικό ή τον Ποινικό Κώδικα, όπως ύβρεις ή συκοφαντικές δηλώσεις.

Η λειτουργία σχολιασμού, επιτρέπει στον χρήστη την εισαγωγή εξωτερικού συνδέσμου (link). Οι σύνδεσμοι απαγορεύεται να αναφέρονται σε περιεχόμενο που αντίκειται στην κείμενη νομοθεσία. Η ανωτέρω παράγραφος εφαρμόζεται κατ' αναλογία. Οι χρήστες οφείλουν να ελέγχουν ενδελεχώς ότι το περιεχόμενο στο οποίο κατευθύνει ο εξωτερικός σύνδεσμος, όχι μόνο το άμεσο περιεχόμενο, αλλά και το πιθανώς επακόλουθο (έμμεσο) περιεχόμενο, είναι εναρμονισμένο με τις νομικές απαιτήσεις.

Το σχόλιο του χρήστη στο Medbook, οφείλει να είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην επηρεάζει αρνητικά τη φήμη και την εικόνα του επαγγελματία υγείας. Η απάντηση στο πότε επηρεάζεται η φήμη ή η εικόνα, εξατομικεύεται ανά περίπτωση, συνυπολογίζοντας την προστασία του θεμελιώδους δικαιώματος του χρήστη στην ελεύθερη έκφραση και του δικαιώματος των υπόλοιπων χρηστών στην πληροφόρηση.


γ) Ευθύνη Medbook

Αν το Medbook ενημερωθεί για κάποια ενέργεια που αντίκειται στην κείμενη νομοθεσία, τα σχετικά σχόλια θα αποσυρθούν αμέσως μόλις ληφθεί η ενημέρωση, ως αντικείμενο περαιτέρω ενδελεχούς επανεξέτασης. Το Medbook διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει προσωρινά ή / και να καταργήσει οριστικά περιεχόμενο δημοσιευμένο από τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών συνδέσμων (links). Αυτό έχει εφαρμογή και σε περιπτώσεις που υπάρχει η υποψία για κάποια παράβαση ή παράνομη ενέργεια. Το Medbook είναι υπεύθυνο για τα σχόλια και το περιεχόμενο τρίτων μερών μόνο από τη στιγμή που λαμβάνει ενημέρωση για περιεχόμενο που συνιστά συγκεκριμένη παράβαση ή παράνομη ενέργεια.


δ) Δικαιώματα στα σχόλια

Με την ανάρτηση ενός σχολίου, οι χρήστες δηλώνουν τη συναίνεσή τους στην αποθήκευση και δημοσίευση αυτού στο www.medbook.online

Δεν μπορεί να αξιωθεί διαγραφή σχολίων από το Medbook. Η συναίνεση, σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο, θεωρείται έγκυρη για απεριόριστο χρονικό διάστημα, εκτός και εάν δεν είναι εύλογη η περαιτέρω και μελλοντική διατήρηση της δημόσιας ανάρτησης του σχολίου (π.χ. εξαιτίας σοβαρών επαγγελματικών λόγων).

Σε κάθε περίπτωση, αποκλειστικά υπεύθυνοι για τα σχόλια και το περιεχόμενό τους, είναι οι χρήστες που τα αναρτούν. Το Medbook αποποιείται πάσας ευθύνης, καθώς, όσον αφορά τη λειτουργία του σχολιασμού, το Medbook περιορίζεται στο να παρέχει αποκλειστικά τον απαραίτητο αποθηκευτικό χώρο στους χρήστες.


8. Πνευματική ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο που αναρτάται και δημοσιεύεται στα πλαίσια της λειτουργίας της διαδικτυακής πύλης www.medbook.online (κείμενα, γραφικά, λογισμικό, φωτογραφικό και λοιπό οπτικοακουστικό υλικό), προστατεύονται από την Ελληνική και Διεθνή νομοθεσία, ως πνευματική ιδιοκτησία. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή και αναμετάδοση του υλικού, χωρίς έγγραφη άδεια της εταιρίας. Παρ' όλα αυτά, κάθε προσωπική, μη εμπορική χρήση, που εμπίπτει στο πλαίσιο λειτουργίας της διαδικτυακής πύλης www.medbook.online, είναι επιτρεπτή. Έτσι, οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση, να αποθηκεύουν και να εκτυπώνουν περιεχόμενο για προσωπική τους χρήση, με την προϋπόθεση ότι γίνεται εύλογη χρήση αυτού του δικαιώματος.


9. Αλλαγή ή τερματισμός της διαδικτυακής πύλης.

Το Medbook διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και χωρίς πρότερη ειδοποίηση, να τροποποιήσει εν μέρει ή στο σύνολό της, τη διαδικτυακή πύλη www.medbook.online, να αναστείλει προσωρινά ή και μόνιμα τη λειτουργία της, χωρίς καμία δέσμευση ή υποχρέωση προς τους χρήστες της διαδικτυακής πύλης.


10. Πολιτική απορρήτου

Για να διαβάσετε την ισχύουσα πολιτική απορρήτου του Medbook, πατήστε εδώ.


11. Ακροτελεύτιες διατάξεις

Η λειτουργία της διαδικτυακής πύλης www.medbook.online, είναι απολύτως εναρμονισμένη με την κείμενη Ευρωπαϊκή και Γερμανική νομοθεσία. Για την επίλυση κάθε αντιδικίας, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Κολωνίας στη Γερμανία.

Σε περίπτωση κατάργησης ή ακύρωσης μέρους των παρόντων όρων, τεκμαίρεται ότι οι υπόλοιποι ισχύουν κανονικά.


Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης, την πολιτική απορρήτου και την πολιτική cookies της παρούσας ιστοσελίδας. Χρησιμοποιώντας το medbook.online τεκμαίρεται ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και πλήρως αποδεχτεί χωρίς καμία επιφύλαξη τους όρους και τις πολιτικές αυτές. Σε περίπτωση που δεν αποδέχεστε οποιονδήποτε εκ των όρων και πολιτικών, παρακαλούμε να μην κάνετε χρήση της ιστοσελίδας.

Copyright Medbook 2018-2019