Μόλις το 15% έχει θετική εντύπωση για το Δημόσιο Σύστημα Υγείας στην Ελλάδα!

Δημοσκόπηση Medbook: Δημόσιο σύστημα και Ιδιωτικός τομέας υγείας στην Ελλάδα.


Ένας στους 7 έχει θετική ή μάλλον θετική εντύπωση για το Δημόσιο Σύστημα Υγείας στην Ελλάδα!


Το Medbook.Online πραγματοποίησε δημοσκόπηση στο διαδίκτυο με τη μέθοδο του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, σε μια προσπάθεια να αποτυπώσει τις απόψεις των πολιτών για τον τομέα της υγείας στην Ελλάδα, μέσα από 12 διαφορετικά ερωτήματα. Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 567 άτομα άνω των 18 ετών. Μπορείτε να δείτε τα αναλυτικά αποτελέσματα της έρευνας στο: Αναλυτικά αποτελέσματα.Αρνητική ή μάλλον αρνητική εντύπωση για το Δημόσιο Σύστημα Υγείας έχουν 6 στους 10 ερωτηθέντες, αν και το 89% δηλώνει ότι θα το εμπιστευθεί κάποια στιγμή.


Αρκετά δυσαρεστημένοι είναι οι Έλληνες με την ποιότητα των υπηρεσιών από τις δομές της δημόσιας περίθαλψης, με ποσοστό 62% των ερωτηθέντων να εκφέρει αρνητική ή μάλλον αρνητική γνώμη. Η συνολική εικόνα αποτυπώνεται ακόμα πιο αποκαρδιωτική, από το γεγονός ότι μόλις 1 στους 7 ερωτηθέντες δηλώνει ότι έχει θετική (2%) ή μάλλον θετική (13%) εντύπωση για τις δημόσιες δομές υγείας.
Παρά το υψηλό ποσοστό δυσαρέσκειας, τουλάχιστον 9 στους 10 Έλληνες αναφέρουν ότι θα κατέφευγαν στις δομές του δημόσιου συστήματος για να αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα υγείας. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το 37% των συμμετεχόντων, δήλωσε ότι όταν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας προτιμά το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, με περιστασιακές επισκέψεις και σε ιδιώτες, ενώ ανάλογο είναι το ποσοστό που δηλώνει ότι προτιμά πρωτίστως τις ιδιωτικές δομές, με περιστασιακές επισκέψεις στον δημόσιο τομέα.
Καλύτερη η ποιότητα υπηρεσιών στον ιδιωτικό τομέα, πιο εξειδικευμένοι οι ιατροί του δημοσίου. Σε πολύ υψηλά επίπεδα η εμπιστοσύνη του Έλληνα στο επίπεδο κατάρτισης των ιατρών!


Σε ερώτηση αναφορικά με την άποψη των συμμετεχόντων για την ποιότητα των υπηρεσιών στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, τα αποτελέσματα δεν εκπλήσσουν, με περισσότερους από 1 στους 2 να θεωρεί τις υπηρεσίες των ιδιωτών φορέων εξαιρετικού (17.4%) ή καλού (37.4%) επιπέδου και αυτές του Δημοσίου απαράδεκτου (36.2%) ή κακού επιπέδου (19.8%).
Παρά την όποια δυσαρέσκεια, θεαματικά υψηλή καταγράφεται η εμπιστοσύνη του πολίτη στο επιστημονικό επίπεδο των Ελλήνων ιατρών. Το συντριπτικό 92% των ερωτηθέντων, δηλώνουν ότι έχουν εμπιστοσύνη στην κατάρτιση των ιατρών, με την πλειοψηφία (39%) να θεωρεί ότι στον Δημόσιο τομέα υπάρχει υψηλότερα καταρτισμένο/εξειδικευμένο προσωπικό από ό, τι στον Ιδιωτικό τομέα!
Υψηλών δυνατοτήτων οι υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα, αν και 1 στους 2 είναι απαισιόδοξος για το επίπεδο της υγειονομικής περίθαλψης στο μέλλον.


Περίπου 3 στους 4 Έλληνες συμφωνούν ή συμφωνούν απόλυτα με την πρόταση «Πιστεύω ότι η Ελλάδα έχει υψηλές δυνατότητες σχετικά με τις υπηρεσίες υγείας που μπορεί να προσφέρει», καταδεικνύοντας την εμπιστοσύνη του μέσου Έλληνα στις ιατρικές υπηρεσίες που παρέχονται στη χώρα μας. Παρ’ όλα αυτά, τουλάχιστον 1 στους 2 εκφράζει την ανησυχία ότι το επίπεδο της υγειονομικής περίθαλψης θα χειροτερέψει στο μέλλον.
Την απογοήτευση των πολιτών συγκεντρώνουν οι μεγάλες αναμονές του Δημοσίου. Οι 2 στους 3 εντοπίζουν το πρόβλημα στην έλλειψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.


Η μεγάλη καθυστέρηση στον προγραμματισμό ραντεβού και την εξυπηρέτηση στις δομές του Δημοσίου Συστήματος Υγείας, είναι η κυριότερη ανησυχία των συμμετεχόντων (57%).Περισσότεροι από 4 στους 10, εκφράζουν τον φόβο ότι θα βιώσουν σωματική ή ψυχική ταλαιπωρία.
Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων, θεωρεί την έλλειψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και τις σχετικές αναμονές στην εξυπηρέτηση, ως τα πλέον αδύνατα σημεία του Δημοσίου Συστήματος Υγείας, ενώ απαντήσεις που σχετίζονται με τη συμπεριφορά ή την κατάρτιση του προσωπικού, λαμβάνουν πολύ χαμηλότερα ποσοστά συμφωνίας στο σύνολο των συμμετεχόντων.
Αποτρεπτικό το κόστος της ιδιωτικής υγείας - Αναντίστοιχο το κόστος των ασφαλιστικών εισφορών σε σχέση με τις απολαβές υπηρεσιών


Αλγεινή εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων (86%) θεωρεί τόσο υψηλό το κόστος της ιδιωτικής υγείας που είτε δεν μπορεί να έχει πρόσβαση όταν το χρειάζεται είτε δηλώνει ότι αδυνατεί να καταφύγει στις ιδιωτικές δομές κάθε φορά που θα το επιθυμούσε.
Σε ερώτηση σχετική με τα οικονομικά στον χώρο της υγείας, οι περισσότεροι ερωτηθέντες συμφωνούν ότι το κόστος των ασφαλιστικών εισφορών για την υγεία είναι υψηλό για το επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχει (50.8%). Εξίσου υψηλό ποσοστό συμμετεχόντων, αξιολογεί ότι το κόστος της ιδιωτικής υγείας στην Ελλάδα είναι υψηλότερο από ό, τι θα έπρεπε (50%).

Αξίζει να σημειωθεί το υψηλό ποσοστό αμφιβολίας για το αν οικονομικοί λόγοι μπορεί να συνιστούν παράγοντα επιρροής κατά τη συνταγογράφηση φαρμάκων ή εξετάσεων, που καταγράφεται να προβληματίζει υψηλό ποσοστό των συμμετεχόντων στην έρευνα (44.2%).Ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της υγείας – Υπέρ της αύξησης των δημοσιών δαπανών, με απαισιοδοξία για την πορεία του επιπέδου της υγειονομικής περίθαλψης.


Περισσότεροι από 4 στους 10 συμμετέχοντες (42.5%), δηλώνουν ότι η λύση βρίσκεται στην αύξηση των κονδυλίων για τη Δημόσια υγεία, με λιγότερους από 1 στους 5 (17.5%) να θεωρούν ότι οι ιδιωτικοποιήσεις αποτελούν καλύτερη επιλογή.Η χαμηλή ποιότητα υπηρεσιών, οι μεγάλες αναμονές για τη διεκπεραίωση ραντεβού/εξετάσεων και το υψηλό κόστος των ασφαλιστικών εισφορών συντελούν σε μια συνολικά αρνητική εικόνα του Δημόσιου συστήματος υγείας. Παρ' όλα αυτά, η εντύπωση ότι το προσωπικό των δημοσίων δομών είναι πιο καταρτισμένο κυριαρχεί, μεταξύ των ερωτηθέντων, και η συνολική εμπιστοσύνη στον Έλληνα ιατρό καταγράφεται ιδιαίτερα υψηλή. Από την άλλη πλευρά, ο Ιδιωτικός τομέας, αν και αξιολογείται ότι παρέχει αρκετά πιο ποιοτικές υπηρεσίες, συχνά θεωρείται απαγορευτικός λόγω του υψηλού του κόστους.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικότερα τα αποτελέσματα της έρευνας σε μορφή γραφημάτων, στον ακόλουθο σύνδεσμο: Αναλυτικά αποτελέσματα.


Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης, την πολιτική απορρήτου και την πολιτική cookies της παρούσας ιστοσελίδας. Χρησιμοποιώντας το medbook.online τεκμαίρεται ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και πλήρως αποδεχτεί χωρίς καμία επιφύλαξη τους όρους και τις πολιτικές αυτές. Σε περίπτωση που δεν αποδέχεστε οποιονδήποτε εκ των όρων και πολιτικών, παρακαλούμε να μην κάνετε χρήση της ιστοσελίδας.

Copyright Medbook 2018-2019