Όροι και προϋποθέσεις για εγγεγραμμένους χρήστες

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης των εγγεγραμμένων χρηστών της BR Healthcare Research UG (haftungsbeschränkt), Kaiser-Wilhelm-Ring 3-5, 50672 Köln, για τη διαδικτυακή πύλη www.medbook.online (εφεξής "Medbook").

Εισαγωγικό σημείωμα

Οι χρήστες που έχουν εγγραφεί στο Medbook, έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν δωρεάν αξιολογήσεις σε επαγγελματίες ή δομές υγείας, να παρακολουθούν αξιολογήσεις και σχόλια άλλων χρηστών και να λάβουν πιο εξατομικευμένες υπηρεσίες μέσα από το πάνελ διαχείρισης του προφίλ τους. Για τον σκοπό αυτό, οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για εγγεγραμμένους χρήστες, εφαρμόζονται σε συνδυασμό με τους σχετικούς όρους που διέπουν τη διενέργεια αξιολογήσεων (Σύστημα αξιολόγησης Medbook)

Για τις εξατομικευμένες υπηρεσίες που αφορούν τον αναβαθμισμένο λογαριασμό επαγγελματία ή δομής υγείας, πατήστε εδώ.


1. Πεδίο εφαρμογής

(1) Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις, ισχύουν για όλες τις δωρεάν υπηρεσίες που προσφέρονται στους χρήστες του Medbook κατόπιν εγγραφής, μέχρι την τροποποίηση, κατάργηση ή προσθήκη όρων και προϋποθέσεων κατά το άρθρο 13.

(2) Άλλες πιθανές υπηρεσίες του Medbook, δεν είναι αντικείμενο του παρόντος και δεν υπόκεινται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.


2. Δικαιούχοι

Ενήλικα άτομα κάθε ηλικίας έχουν δικαίωμα χρήσης. Δεν υπάρχουν περαιτέρω αξιώσεις ως προς το δικαίωμα χρήσης.


3. O λογαριασμός σας

(1) Η χρήση των υπηρεσιών που απαιτούν πρότερη εγγραφή, χρειάζονται παρουσία λογαριασμού στη σελίδα του Medbook. Οι έχοντες το νόμιμο δικαίωμα (άρθρο 2) μπορούν να δημιουργήσουν και να αποκτήσουν πρόσβαση σε υπάρχοντα λογαριασμό του Medbook, αφότου προχωρήσουν σε εγγραφή.

(2) Με την εγγραφή σας στο Medbook, δηλώνετε υπεύθυνα ότι ανήκετε στην κατηγορία των προσώπων που έχουν το νόμιμο δικαίωμα να δημιουργήσουν και να αποκτήσουν πρόσβαση σε λογαριασμό, σύμφωνα με το άρθρο 2. Αναλαμβάνετε την υποχρέωση να παρέχετε τις σωστές και πλήρεις πληροφορίες που σας ζητούνται κατά την εγγραφή και, ειδικότερα, να μην παραβιάζετε τα δικαιώματα τρίτων. Παραβίαση των δικαιωμάτων τρίτων πραγματοποιείται, μεταξύ άλλων, εάν γίνει χρήση προσωπικών πληροφοριών ή άλλων δεδομένων τρίτων χωρίς την πρότερη συγκατάθεσή τους, π.χ. το όνομα ή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

(3) Σε περίπτωση αλλαγής κάποιων εκ των δεδομένων σας, θα πρέπει να προχωρήσετε στην επικαιροποίησή τους το συντομότερο δυνατόν, κάνοντας την επεξεργασία των στοιχείων σας μέσα από το λογαριασμό σας στο Medbook. Το Medbook δικαιούται ανά πάσα στιγμή να ζητήσει στοιχεία επιβεβαίωσης σχετικά με το αν πληρούνται οι προϋποθέσεις εγγραφής και η ακρίβεια των πληροφοριών που έχουν παρασχεθεί.


4. Αποδοχή εγγεγραμμένου χρήστη

(1) Η αποδοχή εγγραφής του χρήστη στο Medbook, ολοκληρώνεται μόνο όταν το Medbook επιβεβαιώσει το αίτημα του χρήστη, ρητά ή σιωπηρά, με την παροχή των υπηρεσιών του, και μόνο εφόσον ο χρήστης έχει συμφωνήσει με τους παρόντες όρους χρήσης. Το Medbook διατηρεί το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την απόφαση του σχετικά με την αποδοχή της εγγραφής του χρήστη και να παύσει ή να τερματίσει προσωρινά ή μόνιμα τη δυνατότητα πρόσβασης του χρήστη στον λογαριασμό του, χωρίς να υποχρεούται να αιτιολογήσει, να εξηγήσει ή να επικοινωνήσει αυτή του την απόφασή.

(2) Το medbook.online διατηρεί το δικαίωμα να παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες μόνο υπό πρόσθετες προϋποθέσεις (π.χ. χρήση μόνο για ειδικούς σκοπούς) και σε ξεχωριστή εφαρμογή. Οι σχετικοί όροι και προϋποθέσεις σε κάθε περίπτωση θα δημοσιεύονται στο www.medbook.online.


5. Πεδίο εφαρμογής των υπηρεσιών

(1) Οι υπηρεσίες του Medbook που απαιτούν την εγγραφή στο www.medbook.online παρέχονται δωρεάν στους χρήστες, αλλά μόνο μέσα στα πλαίσια των τεχνικών, επιχειρησιακών και οικονομικών δυνατοτήτων του Medbook.

(2) Δεν υπάρχει η έννοια του κατοχυρωμένου δικαιώματος στην παροχή ορισμένων υπηρεσιών μετά την εγγραφή του χρήστη στο www.medbook.online. Το Medbook δεν παρέχει καμία εγγύηση για την απρόσκοπτη χρήση μιας ή ενός συγκεκριμένου εύρους υπηρεσιών και δε διασφαλίζει στον χρήστη την αδιάλειπτη και χωρίς σφάλματα διαθεσιμότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών. Κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προσωπική του δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, καθώς και για την κατάσταση του προσωπικού του εξοπλισμού (hardware) και λογισμικού (software).

(3) Το Medbook διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και χωρίς πρότερη ειδοποίηση, να τροποποιήσει εν μέρει ή στο σύνολο της, τη διαδικτυακή πύλη www.medbook.online, να αναστείλει προσωρινά ή και μόνιμα τη λειτουργία της, χωρίς καμία δέσμευση ή υποχρέωση προς τους εγγεγραμμένους χρήστες της διαδικτυακής πύλης.


6. Υποχρεώσεις και ευθύνη του εγγεγραμμένου χρήστη

(1) Με το παρόν δηλώνετε ότι συμφωνείτε να μην αποκαλύψετε τον κωδικό πρόσβασής σας σε τρίτους και να προστατεύσετε, εν γένει τον προσωπικό σας λογαριασμό, από την πρόσβαση τρίτων. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε ότι ο κωδικός πρόσβασής σας χρησιμοποιείται από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, αναλαμβάνετε την υποχρέωση να ενημερώσετε αμέσως το Medbook. Επί υποψίας ότι ο κωδικός πρόσβασης εγγεγραμμένου χρήστη χρησιμοποιείται από μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη, το Medbook διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει την πρόσβαση στις υπηρεσίες που απαιτούν εγγραφή στη διεύθυνση www.medbook.online. Θα ενημερωθείτε σχετικά και θα σας δοθεί ένας νέος κωδικός πρόσβασης στο λογαριασμό σας, εκτός και εάν καταδεικνύετε ότι έχετε συμβάλλει εκ προθέσεως στην κακόβουλη χρήση του λογαριασμού σας. Σε κάθε άλλη περίπτωση, μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό σας από τον λογαριασμό σας ή στην ενότητα Εγγραφής/Σύνδεσης στο www.medbook.online. Η αλλαγή του κωδικού σας συνιστάται να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα για λόγους ασφαλείας.

(2) Συμφωνείτε στη χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών που απαιτούν εγγραφή στο www.medbook.online αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο του σκοπού λειτουργίας του Medbook και όχι για εμπορικούς ή λοιπούς σκοπούς. Η χρήση των υπηρεσιών που εξυπηρετεί σκοπούς άλλους από την προβλεπόμενη χρήση, όπως για την ανάγνωση, αποθήκευση ή μεταφορά προσωπικών δεδομένων άλλων εγγεγραμμένων χρηστών, απαγορεύεται. Όταν κάποιος χρήστης σας επικοινωνεί κάποια πληροφορία, έχει κάθε δικαίωμα να θεωρεί τόσο αυτή όσο και το περιεχόμενό της απολύτως εμπιστευτικά.

(3) Κατά τη χρήση του www.medbook.online, απαγορεύεται να αποστέλλετε δεδομένα ή να τα αποθηκεύετε σε αποθηκευτικό ή άλλο χώρο του www.medbook.online που είναι κατάλληλος για τον τύπο ή την κατάστασή των δεδομένων, το μέγεθος ή τον αριθμό τους, που πιθανώς επηρεάζουν τη λειτουργικότητα των υπολογιστικών συστημάτων (software, hardware) του Medbook ή τρίτων μερών ή παραβιάζουν τα δικαιώματα τρίτων μερών (π.χ. ιοί, ανεπιθύμητα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ.).

(4) Δεν επιτρέπεται η διενέργεια διαφήμισης υπό οποιαδήποτε μορφή απευθύνεται σε άλλους χρήστες ή σε τρίτους κατά τη χρήση του www.medbook.online. Αυτό ισχύει για τη δημοσίευση σχετικών συνδέσμων (links) και ιδιαίτερα για τη διαφήμιση και για προσφορές, έρευνες, για διαφήμιση συστημάτων πυραμίδας, καθώς και για την αγορά ασφαλιστικών προϊόντων.

(5) Για την αποφυγή απωλειών δεδομένων, συνιστάται η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, όλων των περιεχομένων που δημοσιεύετε ή έχετε καταστήσει προσβάσιμα στη διαδικτυακή πύλη του www.medbook.online (π.χ. αξιολογήσεις), στο δικό σας υπολογιστικό σύστημα.


7. Ευθύνη του χρήστη για την αξιολόγησή του

(1) Μέσω του Medbook μπορείτε να δημοσιεύσετε αξιολογήσεις και να τις καταστήσετε προσβάσιμες σε άλλους. Η ευθύνη σχετικά με τις αξιολογήσεις και το περιεχόμενό τους, βαρύνει αποκλειστικά εσάς. Με το παρόν, δηλώνετε ότι συμφωνείτε να μην παραβιάζετε τους ισχύοντες νόμους κατά την πραγματοποίηση αξιολογήσεων και, ειδικότερα, δεσμεύεστε ότι οι αξιολογήσεις σας δεν παραβιάζουν τα δικαιώματα τρίτων μερών (ιδιαίτερα τα ατομικά δικαιώματα).

(2) Επιπλέον, έχετε αναλάβει τη δέσμευση να συμμορφωθείτε πλήρως με τις οδηγίες χρήσης των αξιολογήσεων. Οι οδηγίες χρήσης διατίθενται στην ιστοσελίδα Οδηγός συγγραφής αξιολογήσεων και αποτελούν μέρος αυτών των όρων και προϋποθέσεων.


8. Δικαιώματα χρήσης

(1) Δημοσιεύοντας κείμενα και κάθε άλλου είδους περιεχόμενο, συμφωνείτε με την αποθήκευση, δημοσίευση ή πρόσβαση του κοινού στο περιεχόμενο σας στη διεύθυνση www.medbook.online, όπως επίσης και στο πλαίσιο εφαρμογών για συσκευές κινητής τηλεφωνίας (mobile applications) ή μέσω του ιστότοπου ενός συνεργάτη μετά από έγγραφη άδεια του Medbook. To Medbook αποποιείται κάθε ευθύνη ως προς το περιεχόμενο, για το οποίο αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο χρήστης. Από αυτή την άποψη, το www.medbook.online παρέχει αποκλειστικά και μόνο τον χώρο αποθήκευσης.

(2) Είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη να είστε φορείς των απαραίτητων δικαιωμάτων ή να έχετε λάβει τη σχετική άδεια για να δημοσιεύσετε οποιοδήποτε περιεχόμενο στο www.medbook.online. Κατά κανόνα, έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα μόνο αν έχετε δημιουργήσει το περιεχόμενο μόνοι σας.

(3) Η συγκατάθεση, σύμφωνα με την παράγραφο 1, ισχύει για αόριστο χρονικό διάστημα, εκτός εάν καταδεικνύεται εμφανώς ότι υπάρχουν περιστάσεις, οι οποίες καθιστούν εύλογη την απόσυρση του περιεχομένου σας (για σοβαρούς προσωπικούς ή επαγγελματικούς λόγους). Παρεμπιπτόντως, μπορείτε να διαγράψετε ή να τροποποιήσετε μέρος του περιεχομένου που έχετε δημοσιεύσει (όπως τα δεδομένα που εισαγάγατε στο λογαριασμό σας).


9. Μη τήρηση των όρων

(1) Σε περίπτωση μη τήρησης ή παραβίασης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις για τον εγγεγραμμένο χρήστη, το Medbook διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει την πρόσβαση του χρήστη στο Medbook, να τροποποιήσει ή να διαγράψει περιεχόμενο, να απενεργοποιήσει λογαριασμούς ή, σε περίπτωση καταχρηστικής και επιζήμιας συμπεριφοράς, να χρησιμοποιήσει άμεσα οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο για την περίσταση μέτρο, ώστε να διασφαλίσει την προστασία από τέτοιες παραβάσεις. Το ίδιο έχει ισχύ και σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν επαρκείς υποψίες για μη τήρηση ή παραβίαση του παρόντος.

(2) Σε οποιαδήποτε περίπτωση ενέργειας, παράλειψης ή περιεχομένου που ελέγχεται νομικά, ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος απέναντι στο Medbook για όλες τις άμεσες και έμμεσες ζημίες, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών ζημιών, που μπορεί να προκύψουν. Σε περίπτωση παραβίασης των εδαφίων της παρ. 2 του άρθρου 3, του άρθρου 7 και του άρθρου 8, ο χρήστης συμφωνεί ρητά και ανεπιφύλακτα ότι αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο ίδιος και ότι το Medbook απαλλάσσεται πλήρως από τυχόν αξιώσεις τρίτων μερών οι οποίες βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον χρήστη, ο οποίος είναι υπεύθυνος και για όλα τα συνακόλουθα έξοδα που πιθανώς να καταβάλλει το Medbook, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του ή / και οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι και προέκυψαν ως άμεσο ή έμμεσο αποτέλεσμα των ενεργειών, παραλείψεων ή περιεχομένου του χρήστη.


10. Αποποίηση ευθύνης

(1) Το Medbook φέρει ευθύνη, ανεξαρτήτως της νομικής φύσης του ζητήματος, αποκλειστικά για ζημίες που προκαλεί το ίδιο, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του ή οι αντιπρόσωποί τους, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, ως εξής:

Σε περίπτωση ελαφρώς αμελητέας παραβίασης μιας ουσιώδους υποχρέωσης που απορρέει από τη συμβατική σχέση («βασική υποχρέωση»), το Medbook είναι σε περιορισμένο βαθμό υπεύθυνο για τις συμβατικές ζημιές που ενδέχεται να προκύψουν από τη σύναψη της σύμβασης. Ως «βασικές υποχρεώσεις», νοούνται εκείνες οι υποχρεώσεις των οποίων η εκπλήρωση, επιτρέπει την ορθή εκτέλεση της σύμβασης και στην τήρηση των οποίων μπορεί να βασιστεί τακτικά ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη.

Το Medbook δεν ευθύνεται για ελαφρώς αμελή παραβίαση μη ουσιωδών υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμβατική σχέση.

(2) Οι προαναφερθέντες περιορισμοί ευθύνης, δεν ισχύουν σε περίπτωση βαριάς αμέλειας ή όπου ενυπάρχει δόλος ή σε περιπτώσεις υποχρεώσεων που απορρέουν από τον νόμο και ιδίως σε περιπτώσεις πρόκλησης σωματικής βλάβης.

(3) Όσον αφορά την αποφυγή ζημιών που προκύπτουν από απώλεια δεδομένων, γίνεται αναφορά στην υποχρέωση διασφάλισης των δεδομένων του χρήστη σύμφωνα με την παρ. 5, άρθρο 6.


11. Διαγραφή χρήστη

(1) Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να διαγράψετε τον λογαριασμό σας χωρίς κάποια παροχή διευκρίνισης, με την αποστολή ενός αιτήματος διαγραφής στο info@medbook.online.

(2) To Medbook διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει την εγγραφή οποιουδήποτε χρήστη και για οποιονδήποτε λόγο, με προειδοποίηση δύο εβδομάδων πριν την περάτωση της διαγραφής. Οι περιπτώσεις που ρυθμίζονται από το άρθρο 5 του παρόντος, παραμένουν ανεπηρέαστες.

(3) To Medbook διατηρεί το ανεπηρέαστο δικαίωμα να τερματίσει την εγγραφή οποιουδήποτε χρήστη χωρίς προειδοποίηση όταν το κρίνει ως πιο πρόσφορο μέσο. Ως παράδειγμα, ενδεικτικό και μη περιοριστικό, αναφέρονται παραβιάσεις σχετικές με τα άρθρα 7 και 8.

(4) Σε περίπτωση διαγραφής ενός εγγεγραμμένου χρήστη, το Medbook δικαιούται να αποκλείσει, να αποσύρει και να διαγράψει τον αντίστοιχο λογαριασμό, καθώς και όλα τα περιεχόμενα που σχετίζονται με τον εγγεγραμμένο χρήστη.


12. Τροποποίηση των όρων του παρόντος

Το Medbook διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μέρος ή το σύνολο των παρόντων όρων και προϋποθέσεων ανά πάσα στιγμή, σε περίπτωση διαπίστωσης κάποιας περίπτωσης που δε ρυθμίζεται επαρκώς από τους παρόντες ή σε περίπτωση τροποποίησης της αρχικής σχέσης, όσον αφορά τη χρήση των υπηρεσιών που απαιτούν εγγραφή στο www.medbook.online. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα εάν οι αλλαγές δεν έχουν αρνητικό οικονομικό αντίκτυπο για τον χρήστη, όπως η προσαρμογή των Όρων και Προϋποθέσεων σε αλλαγές της διαδικασίας εγγραφής ή σε αλλαγές λειτουργικότητας. Θα ενημερώνεστε εγκαίρως για τις αλλαγές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή κατά τη σύνδεση στον λογαριασμό σας, πριν τεθούν σε ισχύ οι νέοι Όροι και Προϋποθέσεις. Με αυτόν τον τρόπο, ο χρήστης έχει στη διάθεσή του μια εύλογη χρονική προθεσμία, ώστε να αποδεχτεί τις αλλαγές ή να ακυρώσει την εγγραφή του σε περίπτωση όποιας διαφωνίας. Τεκμαίρεται ότι με τη συνέχιση χρήσης του www.medbook.online μετά την ημερομηνία έναρξης των αλλαγών, δηλώνετε ανεπιφύλακτα τη συναίνεσή σας και δεσμεύεστε στην απόλυτη συμμόρφωση με τους νέους Όρους και Προϋποθέσεις.


13. Ακροτελεύτιες διατάξεις

Η λειτουργία της διαδικτυακής πύλης www.medbook.online είναι απολύτως εναρμονισμένη με την κείμενη Ευρωπαϊκή και Γερμανική νομοθεσία. Για την επίλυση κάθε αντιδικίας αποκλειστικά αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Κολωνίας στη Γερμανία.

Σε περίπτωση κατάργησης ή ακύρωσης μέρους των παρόντων όρων, τεκμαίρεται ότι οι υπόλοιποι ισχύουν κανονικά.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης, την πολιτική απορρήτου και την πολιτική cookies της παρούσας ιστοσελίδας. Χρησιμοποιώντας το medbook.online τεκμαίρεται ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και πλήρως αποδεχτεί χωρίς καμία επιφύλαξη τους όρους και τις πολιτικές αυτές. Σε περίπτωση που δεν αποδέχεστε οποιονδήποτε εκ των όρων και πολιτικών, παρακαλούμε να μην κάνετε χρήση της ιστοσελίδας.

Copyright Medbook 2018-2020