Όροι χρήσης για την αρθρογραφία του Medbook

Όροι χρήσης για την αρθρογραφία του Medbook.

Παρακάτω θα βρείτε τους όρους χρήσης που αφορούν την αρθρογραφία του Medbook. Οι όροι είναι δεσμευτικοί κατά τη συγγραφή, προετοιμασία και δημοσίευση ενός άρθρου στο www.medbook.online και τη χρήση της υπηρεσίας αρθρογραφίας του Medbook και δηλώνετε την ανεπιφύλακτη δέσμευσή σας, ως προς την απόλυτη συμμόρφωση με τους ακόλουθους όρους χρήσης.

1. Ορθή χρήση

Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανόνες και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών κανονισμών, κατά τη δημιουργία άρθρων και τη χρήση της υπηρεσίας αρθρογραφίας του Medbook. Συγκεκριμένα, συμφωνείτε να μην δημοσιεύσετε οποιοδήποτε παράνομο, ακατάλληλο, ρατσιστικό, ανήθικο, απατηλό, επιβλαβές ή παρεμφερές περιεχόμενο που δύναται να βλάψει την εικόνα και τη φήμη του Medbook. Αναλαμβάνετε την υποχρέωση επίσης να μην παραβιάζετε δικαιώματα τρίτων - όπως πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα ή ατομικά δικαιώματα.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις ανωτέρω απαιτήσεις, το Medbook διατηρεί το δικαίωμα να μην προχωρήσει σε δημοσίευση ή να αφαιρέσει μέρος ή το σύνολο των άρθρων που έχουν αναρτηθεί, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Αυτό ισχύει ακόμα και στην περίπτωση που υπάρχει απλώς η υποψία παραβίασης, με την ανεπιφύλακτη αποδοχή σας, ότι αυτή η ενέργεια δεν μπορεί να οδηγήσει σε οποιαδήποτε αξίωση κατά του Medbook.

Η παραβίαση των ανωτέρω υποχρεώσεων μπορεί επίσης να οδηγήσει σε καταγγελία χωρίς προειδοποίηση της υπάρχουσας σύμβασης μαζί σας. Το Medbook επιφυλάσσεται ρητώς, ως προς την ενάσκηση λοιπών νομίμων δικαιωμάτων του, κατά περίπτωση, όπως το δικαίωμα στην αξίωση αποζημίωσης. Το Medbook διατηρεί επίσης το δικαίωμα, αν και δεν συνιστά υποχρέωση, να ελέγχει την αρθρογραφία του Medbook ως προς την εξακρίβωση (α) οποιασδήποτε πιθανής παραβίασης των παρόντων ή λοιπών Όρων ή (β) ή τη συμμόρφωση με το κείμενο νομικό πλαίσιο, κανονισμούς, νομικές ή λοιπές διαδικασίες.

Το Medbook δεν ελέγχει το περιεχόμενο των άρθρων σας, για αυτό είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τα άρθρα και το περιεχόμενό τους. Αυτό ισχύει και για όποιες νόμιμες συνέπειες πιθανώς επέλθουν (π.χ. αξιώσεις αποζημίωσης).


2. Επιτρεπόμενο περιεχόμενο & πληροφορίες της αρθρογραφίας

Η συγγραφή άρθρων στο Medbook έχει ως στόχο να παρέχει στους χρήστες / ασθενείς πραγματικές πληροφορίες για θέματα του χώρου υγείας.

Ως εκ τούτου, συμφωνείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία της αρθρογραφίας του Medbook με αντικειμενικότητα, να τηρείτε κατά τη συγγραφή μια ουδέτερη οπτική γωνία και να απέχετε από τακτικές που εξυπηρετούν διαφημιστικούς σκοπούς.

Για τη διασφάλιση των ανωτέρω, απαγορεύεται να γίνεται οποιαδήποτε αναφορά σε ονόματα επαγγελματιών, δομών ή εμπορικών σημάτων, καθώς και οποιουδήποτε εξωτερικού συνδέσμου (link) ή αναφοράς στον επαγγελματικό τους ιστότοπο στο διαδίκτυο ή τηλεφωνικό αριθμό ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το επίκεντρο των άρθρων και των σχολίων είναι η παροχή επαγγελματικών συμβουλών και πληροφοριών που προσθέτουν αξία στην αντικειμενική πληροφόρηση των χρηστών / ασθενών.

Επιπλέον, λόγω του ζητήματος του "πλαγιαρισμού", ένα άρθρο δεν επιτρέπεται να είναι προσβάσιμο σε πανομοιότυπη ή παρεμφερή μορφή και περιεχόμενο σε άλλες διαδικτυακές πύλες ή ιστότοπους.

Το Medbook διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει άρθρα και να περιορίζει προσωρινά ή και μόνιμα την πρόσβαση του αναβαθμισμένου χρήστη στην υπηρεσία αρθρογραφίας του Medbook, όταν αυτά παραβιάζουν τους παραπάνω κανονισμούς.


3. Μέγεθος και αριθμός άρθρων

Τα άρθρα πρέπει να έχουν μέγεθος που δεν υπερβαίνει τους 5.000 χαρακτήρες. Ο μέγιστος αριθμός άρθρων που μπορείτε να υποβάλετε εξαρτάται από την κατηγορία αναβαθμισμένου λογαριασμού που έχετε επιλέξει (από 1 άρθρο ανά 3 μήνες έως και 3 άρθρα ανά μήνα, ανά περίπτωση).


4. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Χρησιμοποιώντας την υπηρεσία αρθρογραφίας του Medbook, δηλώνετε την ανεπιφύλακτη αποδοχή σας ότι το Medbook είναι ο αποκλειστικός δικαιούχος όλων των δικαιωμάτων, τίτλων και προνομίων που σχετίζονται με την αρθρογραφία Medbook, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (βλ. δικαιώματα Medbook). Τα δικαιώματα του Medbook προστατεύονται από τους εθνικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Απαγορεύεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση ή δημιουργία παραγώγων που προέρχονται από την αρθρογραφία του Medbook. Απαγορεύεται η χρήση robot, προγραμμάτων spiders (αράχνη) ή άλλων αυτοματοποιημένων ή χειροκίνητων μηχανισμών και μέσων για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. παρακολούθηση, τροποποίηση ή αντιγραφή περιεχομένου της αρθρογραφίας του Medbook. Οι παραπάνω απαγορεύσεις δεν ισχύουν εάν, λόγω νομικών διατάξεων - όπως του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας – έχετε δικαίωμα σε ορισμένη χρήση.

Κατά τη χρήση της υπηρεσίας της αρθρογραφίας του Medbook, δηλώνετε την ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή σας για την παροχή του, ελεύθερου και άνευ αξιώσεων, δικαιώματος του Medbook για χρήση των άρθρων μέσα από την διαδικτυακή του πύλη (www.medbook.online), τις εφαρμογές του Medbook για κινητά τηλέφωνα (applications), την αποθήκευσή του σε ιστότοπους τρίτων μερών για πρόσβαση από τρίτα μέρη, την προβολή τους σε χρήστες και την ελεύθερη δημόσια πρόσβαση στο κοινό διαμέσου του διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου κινητής τηλεφωνίας (mobile internet), ανεξαρτήτου τρόπου μετάδοσης, σε χρόνο και χώρο της επιλογής του Μedbook- ακόμα και σε περίπτωση μεμονωμένου σχετικού αιτήματος.

Τα ανωτέρω δικαιώματα χρήσης ισχύουν επ’ αόριστον, εκτός και εάν αποδεικνύεται η παρουσία ιδιαίτερων συνθηκών που καθιστά την περαιτέρω και μέλλουσα πρόσβαση στην αρθρογραφία μη λελογισμένη (π.χ. εξαιτίας σοβαρών αρνητικών επαγγελματικών συνεπειών). Δεν ισχύει η έννοια του δικαιώματος στην αίτηση διαγραφής των άρθρων σας από το Medbook.


5. Διαβεβαίωση σχετικά με τα δικαιώματα, ιδίως τα δικαιώματα εικόνας

Δηλώνετε και εγγυάστε ότι είστε ο φορέας όλων των απαραίτητων δικαιωμάτων σχετικά με το περιεχόμενο του άρθρου που δημοσιεύετε και ότι με τη χρήση της υπηρεσίας αρθρογραφίας του Medbook και τη δημοσίευση των άρθρων, μεταβιβάζετε ανεπιφύλακτα και αμετάκλητα, τα δικαιώματα αυτά προς χρήση από το Μedbook.

Φυσιολογικά, είστε ο φορέας αυτών των δικαιωμάτων μόνο στην περίπτωση που είστε ο ίδιος ο συγγραφέας του άρθρου ή έχετε διασφαλίσει τη ρητή αποδοχή των δικαιούχων (π.χ. κείμενα, φωτογραφικό υλικό κτλ).

Επίσης, εγγυάστε ότι συγγράφετε τα άρθρα, στο βαθμό που μπορείτε να γνωρίζετε, σύμφωνα με τα επιστημονικά πρότυπα και ότι οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά είναι πλήρεις, ακριβείς και σύγχρονες.


6. Υποχρέωση απαλλαγής

Με το αρχικό σας αίτημα προς χρήση της υπηρεσίας αρθρογραφίας του Medbook, δηλώνετε ανεπιφύλακτα και αμετάκλητα ότι το Medbook και πάσα συνδεδεμένη με αυτό εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων των συνεργατών, των στελεχών και λοιπών υπαλλήλων του, απαλλάσσονται από όλες τις αξιώσεις και διεκδικήσεις τρίτων, σχετικά με την παράβαση των νόμιμων διατάξεων και ιδίως σχετικά με την παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων, όσον αφορά τα άρθρα και το περιεχόμενό τους. Η δέσμευσή σας συμπεριλαμβάνει όλα τα πιθανά σχετικά έξοδα που ενδέχεται να προκύπτουν για το Medbook και οποιονδήποτε εκ των ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης εύλογης νομικής προστασίας. Είστε επίσης υποχρεωμένοι να βοηθήσετε και να ενθαρρύνετε το Medbook στην υπεράσπιση του ισχυρισμού ότι οι όποιες σχετικές αξιώσεις οφείλουν να στραφούν εναντίον σας, παρέχοντας δηλώσεις, ιδίως ένορκες δηλώσεις και άλλες πληροφορίες. Το Medbook επιφυλάσσεται ρητά στην ενάσκηση παντός νομίμου δικαιώματός του εναντίον σας (π.χ. αξιώσεις αποζημίωσης).


7. Ρήτρα απαλλαγής και διαχωρισμού

Η αποτυχία του Medbook να ασκήσει ή να εφαρμόσει οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης δεν αποτελεί παραίτηση από αυτό το δικαίωμα ή τη διάταξη. Εάν κάποια διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης κριθεί άκυρη από τη σχετική νομική δικαιοδοσία, τα μέρη αναγνωρίζουν ανεπιφύλακτα ότι οι δικαστικές αρχές θα έπρεπε να εκλάβουν τις προθέσεις των μερών κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων και ότι οι λοιπές διατάξεις των όρων χρήσης παραμένουν έγκυρες και σε πλήρη ισχύ. Οι Όροι και Προϋποθέσεις για αναβαθμισμένους λογαριασμούς, που έχετε αποδεχθεί κατά τη σύναψη της σύμβασης χρήσης αναβαθμισμένων υπηρεσιών, έχουν απόλυτη ισχύ και εφαρμόζονται συγχρόνως, εκτός από την περίπτωση σύγκρουσής τους με τους παρόντες Όρους.


Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης, την πολιτική απορρήτου και την πολιτική cookies της παρούσας ιστοσελίδας. Χρησιμοποιώντας το medbook.online τεκμαίρεται ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και πλήρως αποδεχτεί χωρίς καμία επιφύλαξη τους όρους και τις πολιτικές αυτές. Σε περίπτωση που δεν αποδέχεστε οποιονδήποτε εκ των όρων και πολιτικών, παρακαλούμε να μην κάνετε χρήση της ιστοσελίδας.

Copyright Medbook 2018-2019