Συχνές ερωτήσεις χρηστών

Η εγγραφή στο Medbook είναι δωρεάν και δίνει στους χρήστες το δικαίωμα πρόσβασης στο προσωπικό και εξατομικευμένο τους προφίλ, όπου είναι σε θέση να παρακολουθούν όλες τις επιμέρους υπηρεσίες της πλατφόρμας.

Ο εγγεγραμμένος χρήστης, απολαμβάνει ακριβώς το ίδιο δικαίωμα ανωνυμίας με τον απλό χρήστη που δεν έχει προχωρήσει σε εγγραφή.

Η εγγραφή στο My Medbook, είναι μια προαιρετική παροχή υπηρεσιών στους χρήστες και δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη διενέργεια αξιολογήσεων.


Πλοηγήσου στο κεντρικό μενού και κάνε κλικ στο κουμπί Σύνδεση . Πάτησε το “ξέχασα τον κωδικό μου” και θα σου αποσταλεί νέος κωδικός στο e-mail account. Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων, δεν είναι δυνατή η ανάκληση του κωδικού μέσω τηλεφωνικής κλήσης.


Οι αξιολογήσεις στο Μedbook, συχνά περιέχουν δεδομένα που αφορούν την υγεία του ατόμου. Αυτές οι πληροφορίες νοούνται ως ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (κατ’εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδηγίας 95/46/ΕΚ).

Έτσι, προβάλλεται η ανάγκη λήψης ιδιαίτερων μέτρων προστασίας. Η δημοσίευση του ονόματος του συγγραφέος μαζί με την αξιολόγηση θα μπορούσε, σε ορισμένες περιπτώσεις, να είναι νομικά επισφαλής. Η λειτουργία των ανώνυμων αξιολογήσεων του Μedbook, διασφαλίζει στο ακέραιο την προάσπιση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών. Επιπλέον, παρέχει τη δυνατότητα στον χρήστη να μιλήσει ελεύθερα για τη διάγνωση, την θεραπεία και την εμπειρία του, χωρίς την αναστολή ότι θα αναγνωριστεί από τον ιατρό ή επαγγελματία υγείας. Το Μedbook, γνωρίζει ότι αυτή η ανωνυμία θα μπορούσε να οδηγήσει ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις σε προσπάθεια κακόβουλης χρήσης. Έτσι, διαμορφώθηκαν οι σχετικοί όροι χρήσης που αφορούν τους χρήστες και τους επαγγελματίες υγείας, ενώ έχουν καθιερωθεί αξιόπιστοι μηχανισμοί επαλήθευσης που αποτρέπουν τις αναληθείς κριτικές.


Η ταυτοποίηση μέσω κάποιου υπαρκτού λογαριασμού e-mail, είναι απαραίτητη για την αποτροπή κακόβουλης χρήσης, όπως η αποστολή πολλαπλών αξιολογήσεων από κάποιον που θα μπορούσε να εισάγει μη υπαρκτές (τυχαίες) διευθύνσεις e-mail.

Επίσης, ο λογαριασμός e-mail χρησιμοποιείται για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περίπτωση που χρειαστεί κάποια διευκρίνηση για την αξιολόγησή σας.

Το Μedbook θα διατηρήσει στο ακέραιο την ανωνυμία σας! Η ηλεκτρονική σας διεύθυνση, δε θα δημοσιοποιηθεί και δε θα παραχωρηθεί ποτέ στον επαγγελματία υγείας! Επίσης, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, δε θα παραχωρηθεί σε τρίτα μέρη ούτε θα χρησιμοποιηθεί με σκοπό την εξυπηρέτηση προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών (βλέπε Όροι χρήσης).


Το Μedbook είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα, που δίνει τη δυνατότητα παρουσίασης δεδομένων υψηλής ποιότητας στους χρήστες που αναζητούν πληροφόρηση στον ευρύτερο χώρο της υγείας στην Ελλάδα. Οι χρήστες του Μedbook, οφείλουν κατά τις αξιολογήσεις τους να μην περνούν τη διαχωριστική γραμμή μεταξύ του δικαιώματος στην ελευθερία της έκφρασης του χρήστη και την προσβολή των δικαιωμάτων των επαγγελματιών υγείας (π.χ. προσβολή προσωπικότητας).

Σύμφωνα με τους όρους χρήσης, κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να αξιολογήσει την εμπειρία του σχετικά με κάποιον επαγγελματία υγείας ή δομή υγείας, διατηρώντας την ανωνυμία του. Εάν ο επαγγελματίας πιστεύει πως κάποια αξιολόγηση παραβιάζει τους όρους χρήσης ή παρουσιάζει αναληθείς πληροφορίες, μπορεί να ζητήσει από την ομάδα διασφάλισης ποιότητας του Medbook την επανεξέταση της αξιολόγησης. Ο ασθενής εμπλέκεται ενεργά στη διαδικασία, διατηρώντας πάντα την ανωνυμία του. Μετά το πέρας της διαδικασίας, αποφασίζεται αν θα δημοσιευθεί η αξιολόγηση ως έχει ή άν ο χρήστης πρέπει να προβεί σε μερική τροποποίηση, ή, σε ακραίες περιπτώσεις, σε διαγραφή της ανάρτησης. Τα μόνα κριτήρια λήψης μιας τέτοιας απόφασης, είναι η μη συμμόρφωση με τους όρους χρήσης και οι επιταγές, κατά περίπτωση, της κείμενης νομοθεσίας.


Το Μedbook διαβεβαιώνει ότι η διεύθυνση e-mail σας θα χρησιμοποιηθεί με τη ρητή άδειά σας και μόνο για τους σκοπούς που περιλαμβάνονται στους όρους χρήσης.

Δε μοιραζόμαστε προσωπικά στοιχεία με τρίτους, εκτός αν έχουμε νομική υποχρέωση να το πράξουμε.

Για να διατηρήσετε την ανωνυμία σας, μπορείτε να παραλείψετε κάθε αναφορά σε προσωπικά δεδομένα στο στάδιο του σχολίου σας. Σας ενημερώνουμε ότι οι επιπλέον προαιρετικές πληροφορίες που μπορείτε να παρέχετε κατά την αξιολόγηση (όπως η ημερομηνία εξέτασης ή η ηλικία) χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για στατιστική χρήση και δημοσιεύονται υπό μορφή εύρους τιμών (π.χ. εξέταση πριν από 17 ημέρες, θα φαίνεται ως «εξέταση πριν από 15 - 30 ημέρες», ηλικία 35 ετών θα εμφανίζεται ως ηλικία 30-50 ετών, κ.ο.κ.).


Όλες οι αξιολογήσεις αναλύονται πριν τη δημοσίευσή τους από εξειδικευμένο αυτοματοποιημένο αλγόριθμο. Όποτε το σύστημα εντοπίζει πιθανά σφάλματα αξιοπιστίας, η αξιολόγηση ελέγχεται από εξειδικευμένη ομάδα. Σε αυτή την περίπτωση, η διαδικασία έγκρισης μπορεί να διαρκέσει έως και 48 ώρες. Μετά την επιτυχή πιστοποίηση της διαδικασίας, όλες οι αξιολογήσεις δημοσιεύονται (Βλέπε Διασφάλιση Ποιότητας Medbook).

Η ταξινόμηση αποτελεί προϊόν επεξεργασίας ενός δυναμικού αλγορίθμου που βασίζεται αποκλειστικά στον μέσο όρο βαθμολογίας και τον αριθμό των αξιολογήσεων, όπως αυτές έχουν διενεργηθεί από τους χρήστες του Μedbook.


Όχι. Δε γίνεται καμία απολύτως παρέμβαση στη σειρά κατάταξης των ιατρών. Αυτή καθορίζεται αποκλειστικώς από τις αξιολογήσεις βάσει της, εμπειρίας των χρηστών.

Το Μedbook περιλαμβάνει περισσότερες από 100,000 καταχωρήσεις επαγγελματιών και δομών υγείας. Αυτό ανταποκρίνεται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 85% του συνόλου του ευρύτερου χώρου υγείας της Ελλάδος. Αν διαπιστώσατε κάποια παράλειψη, παρακαλώ στείλτε μας e-mail στο info@medbook.online δηλώνοντας το όνομα και την διεύθυνση του επαγγελματία υγείας που σας ενδιαφέρει. Η ολοκλήρωση της επιβεβαίωσης και της καταγραφής μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να διαρκέσει έως 4 εβδομάδες.

Αν ο επαγγελματίας υγείας που σας ενδιαφέρει έχει καταχωρηθεί με ανακριβή ή εσφαλμένα στοιχεία, παρακαλούμε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@medbook.online. Η ολοκλήρωση της επιβεβαίωσης και της διόρθωσης, ενδέχεται σε κάποιες περιπτώσεις να διαρκέσει έως 4 εβδομάδες.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης, την πολιτική απορρήτου και την πολιτική cookies της παρούσας ιστοσελίδας. Χρησιμοποιώντας το medbook.online τεκμαίρεται ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και πλήρως αποδεχτεί χωρίς καμία επιφύλαξη τους όρους και τις πολιτικές αυτές. Σε περίπτωση που δεν αποδέχεστε οποιονδήποτε εκ των όρων και πολιτικών, παρακαλούμε να μην κάνετε χρήση της ιστοσελίδας.

Copyright Medbook 2018-2020